A Bitcoin Loan for Greece? lefans

r/GreekReddit: Stuff of greek interest - Θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος

A greek subreddit: Stuff about Greece and/or of greek interest. Σύνδεσμοι και κουβέντα για την Ελλάδα και/ή για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
[link]

Ask Greece

Ask Greece. Ask questions relating to Greece or the Greek language and culture. Ρωτήστε ερωτήσεις σχετικά με την Ελλάδα ή την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.
[link]

HNC - Hellenic Coin #cryptocurrency #blockchain #bitcoin #tourism #Greece #Cyprus

HNC - Hellenic Coin #cryptocurrency #blockchain #bitcoin #tourism #Greece #Cyprus submitted by totol02 to Crypto_ICO_Investing [link] [comments]

After Greece, Cyprus, Venezuela, India, Zimbabwe and to Iran bitcoin adoption surges. Bitcoin is not for coffee payments!

After Greece, Cyprus, Venezuela, India, Zimbabwe and to Iran bitcoin adoption surges. Bitcoin is not for coffee payments! submitted by chek2fire to Bitcoin [link] [comments]

Greece inevitable default may be worse than cyprus. Time to buy bitcoin

Following articles say very clearly that Greek banks are going bankrupt, Greece is going to default and that banks runs are expected in Greece. Will this look as in march 2013 during Cyprus bailout? http://money.cnn.com/2013/03/28/investing/bitcoin-cyprus/
Bank run fears as ECB pulls borrowing plug on Greece: http://www.independent.ie/business/world/bank-run-fears-as-ecb-pulls-borrowing-plug-on-greece-30965690.html
This is inevitable dafault: http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11445627/Greece-eyes-last-central-bank-funds-to-avert-IMF-default.html The Greeks must pay the IMF €1.5bn in a series of deadlines this month, starting with €300m as soon as Friday. No developed country has ever defaulted to the IMF in the history of the Bretton Woods financial system. Such a move would shatter confidence and reduce Greece to a financial pariah in motley company with Zimbabwe.
submitted by bradfordev to Bitcoin [link] [comments]

Bitcoin, Capital Controls, Greece, Cyprus II: Be Prepared

The new Greek government has been bought and sold by the establishment. They've sold their souls and are now in the process of throwing their people under the bus. They're gutting the country, stealing every last dime, and then they will default, not before. This is the plan for Spain, Portugal and many other countries in the west. Get ready, they're coming after your deposits too. Every western country has put in the "bail-in" provisions into law (yes USA and Canada too). In addition, Australia is currently floating a trial balloon in their next budget comprised of a plan to tax "personal savings" and if passed will likely become another template for every western nation.
Sell your fiat and buy some Gold, Silver and Bitcoin and keep it safe outside the banking system before capital controls are enacted and it becomes too late. We are long down the road, much closer to the end than the beginning.
submitted by BitsenBytes to Bitcoin [link] [comments]

After Greece, Cyprus, Venezuela, India, Zimbabwe and to Iran bitcoin adoption surges. Bitcoin is not for coffee payments!

After Greece, Cyprus, Venezuela, India, Zimbabwe and to Iran bitcoin adoption surges. Bitcoin is not for coffee payments! submitted by BitcoinAllBot to BitcoinAll [link] [comments]

Greece might be booted off the Euro. Any chance they will follow their brethren in Cyprus and make a spike in Bitcoin adoption?

Germany may be ready to kick Greece out of the Eurozone.
Thoughts on whether this will have similar effects on Bitcoin as the Cyprus crisis did? Greece has been an economic mess for decades. Maybe it is time for its citizens to abandon their government's economy for a different one . . .
submitted by djsjjd to Bitcoin [link] [comments]

People in France, Netherlands, Italy, Spain, Finland, Austria, Portugal can now buy Bitcoin at Coinbase. And Coinbase are also getting new people to adopt Bitcoin in Belgium, Greece, Latvia, Slovakia, Malta and Cyprus

People in France, Netherlands, Italy, Spain, Finland, Austria, Portugal can now buy Bitcoin at Coinbase. And Coinbase are also getting new people to adopt Bitcoin in Belgium, Greece, Latvia, Slovakia, Malta and Cyprus submitted by coinwatcher to Bitcoin [link] [comments]

Why Should We Fear a Cashless World?

The Guardian, 21 March, 2016 http://www.theguardian.com/money/commentisfree/2016/ma21/fear-cashless-world-contactless?CMP=fb_gu

The health food chain "Tossed" has just opened the UK's first cashless cafe. It's another step towards the death of cash.
This is nothing new. Money is tech. The casting of coins made shells, whales' teeth and other such primitive forms of money redundant. The printing press did the same for precious metals: we started using paper notes instead. Electronic banking put paid to the cheque. Contactless payment is now doing the same to cash, which is becoming less and less convenient. In the marketplace convenience usually wins. That's fine as long as people are making this choice freely. What concerns me is the unofficial war on cash that is going on, from the suspicion with which you are treated if you ever use large sums of cash to the campaign in Europe to decommission the 500-Euro note. I'm not sure the consequences have been properly considered.
We already live in a world that is, as far as the distribution of wealth is concerned, about as unequal as it gets. It may even be as unequal as it's ever been. My worry is that a cashless society may exacerbate inequality even further. It will hand yet more power to the financial sector in that banks and related fintech companies will oversee all transactions. The crash of 2008 showed that, when push comes to shove, banks have already been exempted from the very effective regulation that is bankruptcy -- one by which the rest of us must all operate. Do we want this sector to have yet more power and influence? In a world without cash, every payment you make will be traceable. Do you want governments (which are not always benevolent), banks or payment processors to have potential access to that information? The power this would hand them is enormous and the potential scope for Orwellian levels of surveillance is terrifying.
Cash, on the other hand, empowers its users. It enables them to buy and sell, and store their wealth, without being dependent on anyone else. They can stay outside the financial system, if so desired. There are many reasons, both moral and practical, to want this. In 2008 many rushed to take their money out of the banks. If the financial system really was as close to breaking point as we are told it was, then such actions are quite justified. When Cyprus's banks teetered on the cliff of financial disaster in 2011, we saw bail-ins. Ordinary people's money in deposit accounts was sequestered to bail out the system. If your life savings were threatened with confiscation to bail out a corporation you considered profligate, I imagine you too would rush to withdraw them.
We have seen similar panics in Greece and, to a lesser extent, across southern Europe. Mervyn King, the former governor of the Bank of England, recently declared that banking was not fixed and that we would see financial panic again. In Japan, the central bank has imposed negative rates and you are charged by banks to store money. This is to try and goad people into spending, rather than saving. So much cash has been withdrawn from banks that there are now reports that the country has sold out of safes.
These are all quite legitimate reasons to want to exit the system. I'm not saying we should all take our money out of the bank, but that we should all have the option to. Cash gives you that option. Why remove it? It's our money. Not the banks'. The telephone teaches us a useful lesson. At its peak in 2008, there were 1.3bn landlines for a global population close to 7 billion. Today more than 6 billion people have a mobile phone -- more than have access to a toilet, according to a UN study. Many assume that the mobile succeeded where the landline failed, because the superior technology made widespread coverage more possible. There is something to that. But the main reason, simply, is that, to get a landline, you need a bank account and credit. About half of the world's population is 'unbanked', without access to the basic financial services you need. Telecom companies saw no potential custom, the infrastructure was never built and many were left with fewer possibilities to communicate. But a mobile phone and its airtime you can buy with cash. You don't need to be banked. Almost anyone can get a mobile -- and they have. The financial system was actually a barrier to progress for the world's poor, while cash was a facilitator for them.
Six billion people around the world will have a smartphone by 2020. They will have pretty much everything they need to participate in e-commerce -- internet access, basically -- except the financial inclusion. Which is why there will be a huge role to play in the future for new forms of digital cash -- from Kenya's M-Pesa to bitcoin -- money you can use even if you are not financially included.
Cash has its uses for small transactions -- a chocolate bar, a newspaper, a pint of milk -- which, in the UK, are still uneconomic to process by other means. It will always be the fastest and most direct form of payment there is. I like to tip waiters, for example, in cash, knowing they will receive that money, without it being siphoned off by some unscrupulous employer. I also like to shop in markets, where I can buy directly from the producer knowing they will receive the money, without middle men shaving off their percentages. It also has its uses for private transactions, for which there are many possible reasons, and by no means all of them illegal. Small businesses starting out need the cash economy. Poor people need the cash economy. The war on cash is a war on them.
If you listen to the scaremongering, you'd start to think that all cash users are either criminals, tax evaders or terrorists. Sure, some use cash to evade tax, but it's paltry compared to the tax avoidance schemes Google and Facebook have employed. Google doesn't use cash to avoid tax. It's all done via legislative means. Cash means total financial inclusion, a luxury the better-off take for granted. Without financial inclusion -- and there will always be some who, for whatever reason, won't have it -- you are trapped in poverty. So beware the war on cash.
submitted by ThetruthWithin37 to conspiracy [link] [comments]

This is why I am in Bitcoin Cash.

I am not sure if you had been following the news but Lebanon is having some serious crisis right now. Their currency had lost over 75% purchasing power within weeks. Capital controls are in placed to prevent depositors from withdrawing their own money from the banks. Adding to that misery, the government is planning to steal a percentage of the depositors money. This is theft on a national scale. If you think your money in the bank belongs to you, just ask the Lebanons now if they feel the same way.
So you may think Lebanon is the exception, let me assure you that this is absolutely not true at all. The American government is robbing the country as we speak, to the tune of $4.3 trillion dollars in bailouts, at the expense from ordinary taxpayers like you and me. Yes, you heard it right, it is $4.3 trillion dollars and not billion dollars. The American government is the biggest looter during this crisis. Source: https://prospect.org/coronavirus/unsanitized-bailouts-tradition-unlike-any-othe
So you may think Lebanon and America are the exceptions, let me assure you that this is absolutely not true at all. Back in 2013, Cyprus stole up to 15% of the bank depositors money to fund the country deficits (mismanagement and corruption by the politicians).
So you may think Lebanon, America, and Cyprus are the exceptions, let me assure you that this is absolutely not true at all. Back in 2011, Greece stole up to 50% of the bank depositors money to fund the country deficits (mismanagement and corruption by the politicians).
Did I ever tell you what happened in China or Germany or Yugoslavia or Venezuela or Zimbabwe? The good people in these countries have experienced their entire savings became worthless overnight due to hyperinflation. And there is absolutely nothing they can do about it (until now that is).
One of the most dangerous thing you can say to yourself is, it won’t happen in my country. It absolutely can and given enough time, it absolutely will. And if you are not angry at someone else stealing your hard earned dollars from you, I am.
That is why I am in Bitcoin Cash for the long run. Capital controls? Not my problem. Hyperinflation? Not my problem. Bailin and Bailouts? Not my problem. Government robbing depositors money? Not my problem. Rioting and looting from citizens realizing they had been robbed by the government? No problem, I can leave to another country and start life afresh.
Because with Bitcoin Cash, it is an international currency and you and only you, has full control over your own money.
submitted by MobTwo to Bitcoincash [link] [comments]

[OFFER] - Luno £15/€23 -> £10/€15 from Luno + £5/€8 from me (PROOF OF PAYMENT inside)

COMPANY PROFILE
Luno.com is a global cryptocurrency company, with over 2 million customers in 40 countries. They specialize in services providing safely and easily buying, storing and learning about Bitcoin and Ethereum.
ELIGIBILITY
In order to use this offer You need to be resident of one of the following countries - Europe (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, France, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom), Indonesia, Malaysia, Nigeria, Singapore, South Africa, Uganda, Zambia
https://www.luno.com/en/countries

PROOF OF PAYMENT can be found here !

OFFER
Luno is giving you £10/€15 when you join, verify your profile and buy £100/€250 worth of BTC via their website.
I will send an additional £5/€8 via Revolut or cypto (DAI, ETH or BTC) once You get the bonus.

So in total You are getting £15/€23!

HOW
 1. Comment $bid and I will send You a message with my referral link.
 2. Register with Luno using my link, verify your profile.
 3. When You login to your Luno account navigate to right top corner and click REWARDS, and put my referral code there (which I provide You with when You bid on my offer).
 4. Transfer minimum of £100 or €250 to your Luno account (SEPA and UK faster payment deposits are free!, or use your card) and buy £100 or €250 worth of BTC.
 5. The bonus will appear shortly afterwards in form of £10 or €15 worth of BTC in your Luno wallet. Then contact me, and I will send You the promised £5 or €8 for completing the offer via Revolut, or crypto (DAI, ETH or BTC).

You can then sell the Bitcoin via Luno and withdraw your money, or transfer your BTC to external wallet.

T&C
Fees
submitted by richierich55555 to signupsforpay [link] [comments]

[OFFER] - Luno £15/€23 -> £10/€15 from Luno + £5/€8 from me (PROOF OF PAYMENT inside)

COMPANY PROFILE
Luno.com is a global cryptocurrency company, with over 2 million customers in 40 countries. They specialize in services providing safely and easily buying, storing and learning about Bitcoin and Ethereum.
ELIGIBILITY
In order to use this offer You need to be resident of one of the following countries - Europe (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, France, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom), Indonesia, Malaysia, Nigeria, Singapore, South Africa, Uganda, Zambia
https://www.luno.com/en/countries

PROOF OF PAYMENT can be found here !

OFFER
Luno is giving you £10/€15 when you join, verify your profile and buy £100/€250 worth of BTC via their website.
I will send an additional £5/€8 via Revolut or cypto (DAI, ETH or BTC) once You get the bonus.
So in total You are getting £15/€23!

HOW
 1. Comment $bid and I will send You a message with my referral link.
 2. Register with Luno using my link, verify your profile.
 3. When You login to your Luno account navigate to right top corner and click REWARDS, and put my referral code there (which I provide You with when You bid on my offer).
 4. Transfer minimum of £100 or €250 to your Luno account (SEPA and UK faster payment deposits are free!, or use your card) and buy £100 or €250 worth of BTC.
 5. The bonus will appear shortly afterwards in form of £10 or €15 worth of BTC in your Luno wallet. Then contact me, and I will send You the promised £5 or €8 for completing the offer via Revolut, or crypto (DAI, ETH or BTC).

You can then sell the Bitcoin via Luno and withdraw your money, or transfer your BTC to external wallet.

T&C
Fees
submitted by richierich55555 to signupsforpay [link] [comments]

[OFFER] - Luno £15/€23 -> £10/€15 from Luno + £5/€8 from me (PROOF OF PAYMENT inside)

COMPANY PROFILE
Luno.com is a global cryptocurrency company, with over 2 million customers in 40 countries. They specialize in services providing safely and easily buying, storing and learning about Bitcoin and Ethereum.
ELIGIBILITY
In order to use this offer You need to be resident of one of the following countries - Europe (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, France, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom), Indonesia, Malaysia, Nigeria, Singapore, South Africa, Uganda, Zambia
https://www.luno.com/en/countries

PROOF OF PAYMENT can be found here !

OFFER
Luno is giving you £10/€15 when you join, verify your profile and buy £100/€250 worth of BTC via their website.
I will send an additional £5/€8 via Revolut or cypto (DAI, ETH or BTC) once You get the bonus.
So in total You are getting £15/€23!

HOW
 1. Comment $bid and I will send You a message with my referral link.
 2. Register with Luno using my link, verify your profile.
 3. When You login to your Luno account navigate to right top corner and click REWARDS, and put my referral code there (which I provide You with when You bid on my offer).
 4. Transfer minimum of £100 or €250 to your Luno account (SEPA and UK faster payment deposits are free!, or use your card) and buy £100 or €250 worth of BTC.
 5. The bonus will appear shortly afterwards in form of £10 or €15 worth of BTC in your Luno wallet. Then contact me, and I will send You the promised £5 or €8 for completing the offer via Revolut, or crypto (DAI, ETH or BTC).

You can then sell the Bitcoin via Luno and withdraw your money, or transfer your BTC to external wallet.

T&C
Fees
submitted by richierich55555 to signupsforpay [link] [comments]

[OFFER] - Luno £15/€23 -> £10/€15 from Luno + £5/€8 from me (PROOF OF PAYMENT inside)

COMPANY PROFILE
Luno.com is a global cryptocurrency company, with over 2 million customers in 40 countries. They specialize in services providing safely and easily buying, storing and learning about Bitcoin and Ethereum.
ELIGIBILITY
In order to use this offer You need to be resident of one of the following countries - Europe (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, France, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom), Indonesia, Malaysia, Nigeria, Singapore, South Africa, Uganda, Zambia
https://www.luno.com/en/countries

PROOF OF PAYMENT can be found here !

OFFER
Luno is giving you £10/€15 when you join, verify your profile and buy £100/€250 worth of BTC via their website.
I will send an additional £5/€8 via Revolut or cypto (DAI, ETH or BTC) once You get the bonus.
So in total You are getting £15/€23!

HOW
 1. Comment $bid and I will send You a message with my referral link.
 2. Register with Luno using my link, verify your profile.
 3. When You login to your Luno account navigate to right top corner and click REWARDS, and put my referral code there (which I provide You with when You bid on my offer).
 4. Transfer minimum of £100 or €250 to your Luno account (SEPA and UK faster payment deposits are free!, or use your card) and buy £100 or €250 worth of BTC.
 5. The bonus will appear shortly afterwards in form of £10 or €15 worth of BTC in your Luno wallet. Then contact me, and I will send You the promised £5 or €8 for completing the offer via Revolut, or crypto (DAI, ETH or BTC).

You can then sell the Bitcoin via Luno and withdraw your money, or transfer your BTC to external wallet.

T&C
Fees
submitted by richierich55555 to signupsforpay [link] [comments]

Why We Should Fear a Cashless World

The Guardian, 21 March, 2016 http://www.theguardian.com/money/commentisfree/2016/ma21/fear-cashless-world-contactless?CMP=fb_gu

The health food chain "Tossed" has just opened the UK's first cashless cafe. It's another step towards the death of cash.
This is nothing new. Money is tech. The casting of coins made shells, whales' teeth and other such primitive forms of money redundant. The printing press did the same for precious metals: we started using paper notes instead. Electronic banking put paid to the cheque. Contactless payment is now doing the same to cash, which is becoming less and less convenient. In the marketplace convenience usually wins. That's fine as long as people are making this choice freely. What concerns me is the unofficial war on cash that is going on, from the suspicion with which you are treated if you ever use large sums of cash to the campaign in Europe to decommission the 500-Euro note. I'm not sure the consequences have been properly considered.
We already live in a world that is, as far as the distribution of wealth is concerned, about as unequal as it gets. It may even be as unequal as it's ever been. My worry is that a cashless society may exacerbate inequality even further. It will hand yet more power to the financial sector in that banks and related fintech companies will oversee all transactions. The crash of 2008 showed that, when push comes to shove, banks have already been exempted from the very effective regulation that is bankruptcy -- one by which the rest of us must all operate. Do we want this sector to have yet more power and influence? In a world without cash, every payment you make will be traceable. Do you want governments (which are not always benevolent), banks or payment processors to have potential access to that information? The power this would hand them is enormous and the potential scope for Orwellian levels of surveillance is terrifying.
Cash, on the other hand, empowers its users. It enables them to buy and sell, and store their wealth, without being dependent on anyone else. They can stay outside the financial system, if so desired. There are many reasons, both moral and practical, to want this. In 2008 many rushed to take their money out of the banks. If the financial system really was as close to breaking point as we are told it was, then such actions are quite justified. When Cyprus's banks teetered on the cliff of financial disaster in 2011, we saw bail-ins. Ordinary people's money in deposit accounts was sequestered to bail out the system. If your life savings were threatened with confiscation to bail out a corporation you considered profligate, I imagine you too would rush to withdraw them.
We have seen similar panics in Greece and, to a lesser extent, across southern Europe. Mervyn King, the former governor of the Bank of England, recently declared that banking was not fixed and that we would see financial panic again. In Japan, the central bank has imposed negative rates and you are charged by banks to store money. This is to try and goad people into spending, rather than saving. So much cash has been withdrawn from banks that there are now reports that the country has sold out of safes.
These are all quite legitimate reasons to want to exit the system. I'm not saying we should all take our money out of the bank, but that we should all have the option to. Cash gives you that option. Why remove it? It's our money. Not the banks'. The telephone teaches us a useful lesson. At its peak in 2008, there were 1.3bn landlines for a global population close to 7 billion. Today more than 6 billion people have a mobile phone -- more than have access to a toilet, according to a UN study. Many assume that the mobile succeeded where the landline failed, because the superior technology made widespread coverage more possible. There is something to that. But the main reason, simply, is that, to get a landline, you need a bank account and credit. About half of the world's population is 'unbanked', without access to the basic financial services you need. Telecom companies saw no potential custom, the infrastructure was never built and many were left with fewer possibilities to communicate. But a mobile phone and its airtime you can buy with cash. You don't need to be banked. Almost anyone can get a mobile -- and they have. The financial system was actually a barrier to progress for the world's poor, while cash was a facilitator for them.
Six billion people around the world will have a smartphone by 2020. They will have pretty much everything they need to participate in e-commerce -- internet access, basically -- except the financial inclusion. Which is why there will be a huge role to play in the future for new forms of digital cash -- from Kenya's M-Pesa to bitcoin -- money you can use even if you are not financially included.
Cash has its uses for small transactions -- a chocolate bar, a newspaper, a pint of milk -- which, in the UK, are still uneconomic to process by other means. It will always be the fastest and most direct form of payment there is. I like to tip waiters, for example, in cash, knowing they will receive that money, without it being siphoned off by some unscrupulous employer. I also like to shop in markets, where I can buy directly from the producer knowing they will receive the money, without middle men shaving off their percentages. It also has its uses for private transactions, for which there are many possible reasons, and by no means all of them illegal. Small businesses starting out need the cash economy. Poor people need the cash economy. The war on cash is a war on them.
If you listen to the scaremongering, you'd start to think that all cash users are either criminals, tax evaders or terrorists. Sure, some use cash to evade tax, but it's paltry compared to the tax avoidance schemes Google and Facebook have employed. Google doesn't use cash to avoid tax. It's all done via legislative means. Cash means total financial inclusion, a luxury the better-off take for granted. Without financial inclusion -- and there will always be some who, for whatever reason, won't have it -- you are trapped in poverty. So beware the war on cash.
submitted by ThetruthWithin37 to conspiracyfact [link] [comments]

[OFFER] - Luno £15/€23 -> £10/€15 from Luno + £5/€8 from me (PROOF OF PAYMENT inside)

COMPANY PROFILE
Luno.com is a global cryptocurrency company, with over 2 million customers in 40 countries. They specialize in services providing safely and easily buying, storing and learning about Bitcoin and Ethereum.
ELIGIBILITY
In order to use this offer You need to be resident of one of the following countries - Europe (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, France, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom), Indonesia, Malaysia, Nigeria, Singapore, South Africa, Uganda, Zambia
https://www.luno.com/en/countries

PROOF OF PAYMENT can be found here !

OFFER
Luno is giving you £10/€15 when you join, verify your profile and buy £100/€250 worth of BTC via their website.
I will send an additional £5/€8 via Revolut or cypto (DAI, ETH or BTC) once You get the bonus.
So in total You are getting £15/€23!

HOW
 1. Comment $bid and I will send You a message with my referral link.
 2. Register with Luno using my link, verify your profile.
 3. When You login to your Luno account navigate to right top corner and click REWARDS, and put my referral code there (which I provide You with when You bid on my offer).
 4. Transfer minimum of £100 or €250 to your Luno account (SEPA and UK faster payment deposits are free!, or use your card) and buy £100 or €250 worth of BTC.
 5. The bonus will appear shortly afterwards in form of £10 or €15 worth of BTC in your Luno wallet. Then contact me, and I will send You the promised £5 or €8 for completing the offer via Revolut, or crypto (DAI, ETH or BTC).

You can then sell the Bitcoin via Luno and withdraw your money, or transfer your BTC to external wallet.

T&C
Fees
submitted by richierich55555 to signupsforpay [link] [comments]

[OFFER] - Luno £15/€23 -> £10/€15 from Luno + £5/€8 from me (PROOF OF PAYMENT inside)

COMPANY PROFILE
Luno.com is a global cryptocurrency company, with over 2 million customers in 40 countries. They specialize in services providing safely and easily buying, storing and learning about Bitcoin and Ethereum.
ELIGIBILITY
In order to use this offer You need to be resident of one of the following countries - Europe (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, France, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom), Indonesia, Malaysia, Nigeria, Singapore, South Africa, Uganda, Zambia
https://www.luno.com/en/countries

PROOF OF PAYMENT can be found here !

OFFER
Luno is giving you £10/€15 when you join, verify your profile and buy £100/€250 worth of BTC via their website.
I will send an additional £5/€8 via Revolut or cypto (DAI, ETH or BTC) once You get the bonus.
So in total You are getting £15/€23!

HOW
 1. Comment $bid and I will send You a message with my referral link.
 2. Register with Luno using my link, verify your profile.
 3. When You login to your Luno account navigate to right top corner and click REWARDS, and put my referral code there (which I provide You with when You bid on my offer).
 4. Transfer minimum of £100 or €250 to your Luno account (SEPA and UK faster payment deposits are free!, or use your card) and buy £100 or €250 worth of BTC.
 5. The bonus will appear shortly afterwards in form of £10 or €15 worth of BTC in your Luno wallet. Then contact me, and I will send You the promised £5 or €8 for completing the offer via Revolut, or crypto (DAI, ETH or BTC).

You can then sell the Bitcoin via Luno and withdraw your money, or transfer your BTC to external wallet.

T&C
Fees
submitted by richierich55555 to signupsforpay [link] [comments]

[OFFER] - Luno £15/€22 -> £10/€15 from Luno + £5/€7 from me

COMPANY PROFILE
Luno.com is a global cryptocurrency company, with over 2 million customers in 40 countries. They specialize in services providing safely and easily buying, storing and learning about Bitcoin and Ethereum.
ELIGIBILITY
In order to use this offer You need to be resident of one of the following countries - Europe (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, France, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom), Indonesia, Malaysia, Nigeria, Singapore, South Africa, Uganda, Zambia
https://www.luno.com/en/countries

OFFER
Luno is giving you £10/€15 when you join, verify your profile and buy £100/€250 worth of BTC via their website.
I will send an additional £5/€7 via Revolut or cypto (DAI, ETH or BTC) once You get the bonus.
So in total You are getting £15/€22!

HOW
 1. Comment $bid and I will send You a message with my referral link.
 2. Register with Luno using my link, verify your profile.
 3. When You login to your Luno account navigate to right top corner and click REWARDS, and put my referral code there (which I provide You with when You bid on my offer).
 4. Transfer minimum of £100 or €250 to your Luno account (SEPA and UK faster payment deposits are free!, or use your card) and buy £100 or €250 worth of BTC.
 5. The bonus will appear shortly afterwards in form of £10 or €15 worth of BTC in your Luno wallet. Then contact me, and I will send You the promised £5 or €7 for completing the offer via Revolut, or crypto (DAI, ETH or BTC).

You can then sell the Bitcoin via Luno and withdraw your money, or transfer your BTC to external wallet.

T&C
Fees
submitted by richierich55555 to signupsforpay [link] [comments]

Why We Should Fear a Cashless World

The Guardian, 21 March, 2016 http://www.theguardian.com/money/commentisfree/2016/ma21/fear-cashless-world-contactless?CMP=fb_gu

The health food chain "Tossed" has just opened the UK's first cashless cafe. It's another step towards the death of cash.
This is nothing new. Money is tech. The casting of coins made shells, whales' teeth and other such primitive forms of money redundant. The printing press did the same for precious metals: we started using paper notes instead. Electronic banking put paid to the cheque. Contactless payment is now doing the same to cash, which is becoming less and less convenient. In the marketplace convenience usually wins. That's fine as long as people are making this choice freely. What concerns me is the unofficial war on cash that is going on, from the suspicion with which you are treated if you ever use large sums of cash to the campaign in Europe to decommission the 500-Euro note. I'm not sure the consequences have been properly considered.
We already live in a world that is, as far as the distribution of wealth is concerned, about as unequal as it gets. It may even be as unequal as it's ever been. My worry is that a cashless society may exacerbate inequality even further. It will hand yet more power to the financial sector in that banks and related fintech companies will oversee all transactions. The crash of 2008 showed that, when push comes to shove, banks have already been exempted from the very effective regulation that is bankruptcy -- one by which the rest of us must all operate. Do we want this sector to have yet more power and influence? In a world without cash, every payment you make will be traceable. Do you want governments (which are not always benevolent), banks or payment processors to have potential access to that information? The power this would hand them is enormous and the potential scope for Orwellian levels of surveillance is terrifying.
Cash, on the other hand, empowers its users. It enables them to buy and sell, and store their wealth, without being dependent on anyone else. They can stay outside the financial system, if so desired. There are many reasons, both moral and practical, to want this. In 2008 many rushed to take their money out of the banks. If the financial system really was as close to breaking point as we are told it was, then such actions are quite justified. When Cyprus's banks teetered on the cliff of financial disaster in 2011, we saw bail-ins. Ordinary people's money in deposit accounts was sequestered to bail out the system. If your life savings were threatened with confiscation to bail out a corporation you considered profligate, I imagine you too would rush to withdraw them.
We have seen similar panics in Greece and, to a lesser extent, across southern Europe. Mervyn King, the former governor of the Bank of England, recently declared that banking was not fixed and that we would see financial panic again. In Japan, the central bank has imposed negative rates and you are charged by banks to store money. This is to try and goad people into spending, rather than saving. So much cash has been withdrawn from banks that there are now reports that the country has sold out of safes.
These are all quite legitimate reasons to want to exit the system. I'm not saying we should all take our money out of the bank, but that we should all have the option to. Cash gives you that option. Why remove it? It's our money. Not the banks'. The telephone teaches us a useful lesson. At its peak in 2008, there were 1.3bn landlines for a global population close to 7 billion. Today more than 6 billion people have a mobile phone -- more than have access to a toilet, according to a UN study. Many assume that the mobile succeeded where the landline failed, because the superior technology made widespread coverage more possible. There is something to that. But the main reason, simply, is that, to get a landline, you need a bank account and credit. About half of the world's population is 'unbanked', without access to the basic financial services you need. Telecom companies saw no potential custom, the infrastructure was never built and many were left with fewer possibilities to communicate. But a mobile phone and its airtime you can buy with cash. You don't need to be banked. Almost anyone can get a mobile -- and they have. The financial system was actually a barrier to progress for the world's poor, while cash was a facilitator for them.
Six billion people around the world will have a smartphone by 2020. They will have pretty much everything they need to participate in e-commerce -- internet access, basically -- except the financial inclusion. Which is why there will be a huge role to play in the future for new forms of digital cash -- from Kenya's M-Pesa to bitcoin -- money you can use even if you are not financially included.
Cash has its uses for small transactions -- a chocolate bar, a newspaper, a pint of milk -- which, in the UK, are still uneconomic to process by other means. It will always be the fastest and most direct form of payment there is. I like to tip waiters, for example, in cash, knowing they will receive that money, without it being siphoned off by some unscrupulous employer. I also like to shop in markets, where I can buy directly from the producer knowing they will receive the money, without middle men shaving off their percentages. It also has its uses for private transactions, for which there are many possible reasons, and by no means all of them illegal. Small businesses starting out need the cash economy. Poor people need the cash economy. The war on cash is a war on them.
If you listen to the scaremongering, you'd start to think that all cash users are either criminals, tax evaders or terrorists. Sure, some use cash to evade tax, but it's paltry compared to the tax avoidance schemes Google and Facebook have employed. Google doesn't use cash to avoid tax. It's all done via legislative means. Cash means total financial inclusion, a luxury the better-off take for granted. Without financial inclusion -- and there will always be some who, for whatever reason, won't have it -- you are trapped in poverty. So beware the war on cash.
submitted by ThetruthWithin37 to ShrugLifeSyndicate [link] [comments]

[OFFER] - Luno £15/€22 -> £10/€15 from Luno + £5/€7 from me

COMPANY PROFILE
Luno.com is a global cryptocurrency company, with over 2 million customers in 40 countries. They specialize in services providing safely and easily buying, storing and learning about Bitcoin and Ethereum.
ELIGIBILITY
In order to use this offer You need to be resident of one of the following countries - Europe (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, France, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom), Indonesia, Malaysia, Nigeria, Singapore, South Africa, Uganda, Zambia
https://www.luno.com/en/countries

OFFER
Luno is giving you £10/€15 when you join, verify your profile and buy £100/€250 worth of BTC via their website.
I will send an additional £5/€7 via Revolut or cypto (DAI, ETH or BTC) once You get the bonus.
So in total You are getting £15/€22!

HOW
 1. Comment $bid and I will send You a message with my referral link.
 2. Register with Luno using my link, verify your profile.
 3. When You login to your Luno account navigate to right top corner and click REWARDS, and put my referral code there (which I provide You with when You bid on my offer).
 4. Transfer minimum of £100 or €250 to your Luno account (SEPA and UK faster payment deposits are free!, or use your card) and buy £100 or €250 worth of BTC.
 5. The bonus will appear shortly afterwards in form of £10 or €15 worth of BTC in your Luno wallet. Then contact me, and I will send You the promised £5 or €7 for completing the offer via Revolut, or crypto (DAI, ETH or BTC).

You can then sell the Bitcoin via Luno and withdraw your money, or transfer your BTC to external wallet.

T&C
Fees
submitted by richierich55555 to signupsforpay [link] [comments]

[OFFER] - Luno £15/€23 -> £10/€15 from Luno + £5/€8 from me (PROOF OF PAYMENT inside)

COMPANY PROFILE
Luno.com is a global cryptocurrency company, with over 2 million customers in 40 countries. They specialize in services providing safely and easily buying, storing and learning about Bitcoin and Ethereum.
ELIGIBILITY
In order to use this offer You need to be resident of one of the following countries - Europe (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, France, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom), Indonesia, Malaysia, Nigeria, Singapore, South Africa, Uganda, Zambia
https://www.luno.com/en/countries
PROOF OF PAYMENT can be found here !

OFFER
Luno is giving you £10/€15 when you join, verify your profile and buy £100/€250 worth of BTC via their website.
I will send an additional £5/€8 via Revolut or cypto (DAI, ETH or BTC) once You get the bonus.
So in total You are getting £15/€23!

HOW
 1. Comment $bid and I will send You a message with my referral link.
 2. Register with Luno using my link, verify your profile.
 3. When You login to your Luno account navigate to right top corner and click REWARDS, and put my referral code there (which I provide You with when You bid on my offer).
 4. Transfer minimum of £100 or €250 to your Luno account (SEPA and UK faster payment deposits are free!, or use your card) and buy £100 or €250 worth of BTC.
 5. The bonus will appear shortly afterwards in form of £10 or €15 worth of BTC in your Luno wallet. Then contact me, and I will send You the promised £5 or €8 for completing the offer via Revolut, or crypto (DAI, ETH or BTC).

You can then sell the Bitcoin via Luno and withdraw your money, or transfer your BTC to external wallet.

T&C
Fees
submitted by richierich55555 to signupsforpay [link] [comments]

[OFFER] - Luno £15/€23 -> £10/€15 from Luno + £5/€8 from me (PROOF OF PAYMENT inside)

COMPANY PROFILE
Luno.com is a global cryptocurrency company, with over 2 million customers in 40 countries. They specialize in services providing safely and easily buying, storing and learning about Bitcoin and Ethereum.
ELIGIBILITY
In order to use this offer You need to be resident of one of the following countries - Europe (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, France, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom), Indonesia, Malaysia, Nigeria, Singapore, South Africa, Uganda, Zambia
https://www.luno.com/en/countries

PROOF OF PAYMENT can be found here !

OFFER
Luno is giving you £10/€15 when you join, verify your profile and buy £100/€250 worth of BTC via their website.
I will send an additional £5/€8 via Revolut or cypto (DAI, ETH or BTC) once You get the bonus.
So in total You are getting £15/€23!

HOW
 1. Comment $bid and I will send You a message with my referral link.
 2. Register with Luno using my link, verify your profile.
 3. When You login to your Luno account navigate to right top corner and click REWARDS, and put my referral code there (which I provide You with when You bid on my offer).
 4. Transfer minimum of £100 or €250 to your Luno account (SEPA and UK faster payment deposits are free!, or use your card) and buy £100 or €250 worth of BTC.
 5. The bonus will appear shortly afterwards in form of £10 or €15 worth of BTC in your Luno wallet. Then contact me, and I will send You the promised £5 or €8 for completing the offer via Revolut, or crypto (DAI, ETH or BTC).

You can then sell the Bitcoin via Luno and withdraw your money, or transfer your BTC to external wallet.

T&C
Fees
submitted by richierich55555 to signupsforpay [link] [comments]

This is why I am in Bitcoin Cash.

I am not sure if you had been following the news but Lebanon is having some serious crisis right now. Their currency had lost over 75% purchasing power within weeks. Capital controls are in placed to prevent depositors from withdrawing their own money from the banks. Adding to that misery, the government is planning to steal a percentage of the depositors money. This is theft on a national scale. If you think your money in the bank belongs to you, just ask the Lebanons now if they feel the same way.
So you may think Lebanon is the exception, let me assure you that this is absolutely not true at all. The American government is robbing the country as we speak, to the tune of $4.3 trillion dollars in bailouts, at the expense from ordinary taxpayers like you and me. Yes, you heard it right, it is $4.3 trillion dollars and not billion dollars. The American government is the biggest looter during this crisis. Source: https://prospect.org/coronavirus/unsanitized-bailouts-tradition-unlike-any-othe
So you may think Lebanon and America are the exceptions, let me assure you that this is absolutely not true at all. Back in 2013, Cyprus stole up to 15% of the bank depositors money to fund the country deficits (mismanagement and corruption by the politicians).
So you may think Lebanon, America, and Cyprus are the exceptions, let me assure you that this is absolutely not true at all. Back in 2011, Greece stole up to 50% of the bank depositors money to fund the country deficits (mismanagement and corruption by the politicians).
Did I ever tell you what happened in China or Germany or Yugoslavia or Venezuela or Zimbabwe? The good people in these countries have experienced their entire savings became worthless overnight due to hyperinflation. And there is absolutely nothing they can do about it (until now that is).
One of the most dangerous thing you can say to yourself is, it won’t happen in my country. It absolutely can and given enough time, it absolutely will. And if you are not angry at someone else stealing your hard earned dollars from you, I am.
That is why I am in Bitcoin Cash for the long run. Capital controls? Not my problem. Hyperinflation? Not my problem. Bailin and Bailouts? Not my problem. Government robbing depositors money? Not my problem. Rioting and looting from citizens realizing they had been robbed by the government? No problem, I can leave to another country and start life afresh.
Because with Bitcoin Cash, it is an international currency and you and only you, has full control over your own money.
submitted by MobTwo to btc [link] [comments]

Greek Cryptocurrency Community meets Monero & Cake wallet Bitcoin -41,5% Η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση τα τελευταία 5 χρονιά Blockchain Crypto Trading χωρίς Βitcoin στο SPECTRE by BetterCrypto.EU (Greece,Cyprus) Greece to extradite Russian bitcoin fraud suspect to US Bitcoin Hard Wallet explained in Greek

Locations of Bitcoin ATM in Cyprus The easiest way to buy and sell bitcoins. Producers. Genesis Coin (3927) General Bytes (3261) BitAccess (1084) Coinsource (705) Lamassu (540) All producers; Countries. United States (8819) Canada (903) United Kingdom (286) Austria (148) Spain (103) All countries; More. Find bitcoin ATM near me ; Submit new ATM; Submit business to host ATM; Android app; iOS ... Fintech company, Hello Group, on Wednesday announced the launch of the first Bitcoin ATM in Cyprus in Limassol. The company said the machine provides users a way of purchasing Bitcoin in a simple ... As demonstrated with Cyprus the value of Bitcoin can increase (or decrease) exponentially in a few days, ten fold in this case. The benefits to Greece of such a strategy could also be considerable. Greece has now been frozen out of traditional capital markets for the foreseeable future given that a deal with the Troika is unlikely to materialize. In May this year, Bitcoin.com reported that ‘the interest in cryptocurrency from Greek women had grown 163.67 per cent.’! This was the highest percentage in all of Europe in this particular study. The number of Bitcoin ATMs in Greece also increased to at least five around the country. Best Bitcoin Exchange for Greece. As we already described in a different article, capital controls have indeed been introduced for all Greek citizens. But not only that. The government has decided on a whole package of measures for this week. Almost 11 million people are affected. Many had already withdrawn as much cash as possible from their accounts in recent weeks. The measures at a glance ...

[index] [11238] [33802] [33594] [48193] [14775] [2329] [48470] [38583] [18793] [3812]

Greek Cryptocurrency Community meets Monero & Cake wallet

(13 Dec 2017) Greece's Supreme Court has ruled in favor extraditing a Russian cybercrime suspect to the United States to stand trial for allegedly laundering billions of dollars using the virtual ... CIIM - Cyprus International Institute of Management 2,068 views 29:55 ΟΙ 5 ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 🤑 - Duration: 11:09. Το Greek Cryptocurrency Community είναι ένα διαδραστικό κανάλι στο telegram όπου οι χρήστες του ενημερώνονται και ... First Blockchain & Bitcoin Conference in Cyprus (Limassol) will take place on November 30, 2017 The organizer - Smile-Expo - has been holding the largest con... Ακούσατε αρκετά για bitcoin ωστόσο δεν ξέρετε πώς να ανοίξετε λογαριασμό Στο ποιο κάτω βίντεο θα σας δείξουμε ...

#